ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ – CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

  Cám ơn quý khách đã truy cập vào Website TQ Wuling Việt Nam tại địa chỉ https://tqwuling.com.vn/. Chúng tôi tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của bạn.

  Xin vui lòng đọc bản Chính sách bảo mật dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập.

  Chính sách bảo mật sẽ giải thích cách chúng tôi tiếp nhận, sử dụng và (trong trường hợp nào đó) tiết lộ thông tin cá nhân của bạn. Chính sách cũng sẽ giải thích các bước chúng tôi thực hiện để bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng. Cuối cùng, Chính sách bảo mật sẽ giải thích quyền lựa chọn của khách hàng về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của mình.

  Bảo vệ dữ liệu cá nhân và gây dựng được niềm tin cho quý khách là vấn đề rất quan trọng với chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi sẽ dùng tên và các thông tin khác liên quan đến quý khách tuân thủ theo nội dung của Chính sách bảo mật. Chúng tôi chỉ thu thập những thông tin cần thiết liên quan đến hoạt động kinh doanh của TQ Wuling Việt Nam.

  1. THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN

  Quyền riêng tư của khách truy cập website của chúng tôi rất quan trọng đối với chúng tôi và chúng tôi cam kết bảo vệ nó.

  Trên trang thông tin điện tử, TQ WULING Việt Nam có thể thu thập, lưu trữ và sử dụng một số loại thông tin cá nhân của bạn nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho bạn, bao gồm:

  Thông tin về máy tính của bạn bao gồm địa chỉ IP, vị trí địa lý, loại và phiên bản trình duyệt, hệ điều hành;

  Thông tin về các lượt truy cập và sử dụng website này của bạn bao gồm nguồn giới thiệu, thời lượng truy cập, lượt xem trang và đường dẫn điều hướng website;

  Thông tin bạn nhập để đăng ký một biểu mẫu hoặc để thiết lập đăng ký nhận email và/hoặc bản tin trên website của chúng tôi, ví dụ như họ tên, số điện thoại, email, khu vực sinh sống, dòng xe quan tâm và bất kỳ thông tin cá nhân nào khác mà bạn gửi cho chúng tôi;

  Thông tin mà bạn nhập trong khi sử dụng các dịch vụ trên website của chúng tôi;

  Thông tin được tạo trong khi sử dụng website của chúng tôi, bao gồm thời gian, tần suất và những trường hợp bạn sử dụng nó;

  Trước khi bạn tiết lộ cho chúng tôi thông tin cá nhân của người khác, bạn phải có được sự đồng ý của người đó đối với cả việc tiết lộ lẫn xử lý thông tin cá nhân đó theo chính sách này.

  Bạn có thể tin tưởng rằng, mọi thông tin bạn chia sẻ đều được TQ WULING Việt Nam giữ gìn và bảo mật, đồng thời luôn áp dụng những quy trình và chính sách bảo mật tốt nhất nhằm bảo vệ dữ liệu thông tin cá nhân của bạn khỏi mọi hành vi truy cập trái phép, phá hoại, sử dụng, chỉnh sửa và tiết lộ, ngoại trừ những điều được đưa ra dưới đây:

  + Chúng tôi có thể tiết lộ những thông tin trên cho bên thứ ba nếu bạn đồng ý tiết lộ.

  + Chúng tôi có thể tiết lộ những thông tin trên cho chi nhánh, hệ thống đại lý của mình và những đối tác tiếp nhận khảo sát sản phẩm. Những đối tượng này sẽ truy cập thông tin cá nhân của bạn ở mức độ cần thiết để thực hiện chức năng, và không được phép chia sẻ thông tin với bất cứ bên thứ ba nào khác.

  + Chúng tôi có thể tiết lộ những thông tin trên nếu được cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu hoặc nếu chúng tôi tin rằng làm như vậy là cần thiết để: (a) phù hợp với những đòi hỏi hợp pháp hoặc tuân theo quy trình hợp pháp; (b) bảo vệ quyền hoặc tài sản của TQ WULING Việt Nam hoặc những công ty liên kết; (c) ngăn chặn tội ác hoặc bảo vệ quốc gia; hoặc (d) bảo vệ an toàn cá nhân của người sử dụng hoặc công chúng.

  2. SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA KHÁCH HÀNG

  Chính sách này giải thích những gì chúng tôi sẽ làm với thông tin cá nhân của khách hàng. Thông tin cá nhân của khách hàng được gửi thông qua website của chúng tôi sẽ được sử dụng cho các mục đích được xác định trong chính sách này hoặc trên các trang có liên quan đến website của chúng tôi. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng cho những việc sau đây:

  Nâng cao trải nghiệm của khách hàng khi sử dụng dịch vụ của TQ WULING Việt Nam

  Thiết lập các chương trình hỗ trợ khách hàng thân thiết hoặc các chương trình xúc tiến thương mại khác;

  Thông báo đến khách hàng các Thông tin khuyến mại, quảng cáo hoặc cho các mục đích tiếp thị trực tiếp, xúc tiến thương mại khác khi có sự đồng ý trước của khách hàng.

  Duy trì liên lạc với khách hàng, giải đáp các thắc mắc của khách hàng liên quan đến Dịch vụ của TQ WULING Việt Nam;

  Gửi khách hàng các thông báo qua email nếu khách hàng đã đăng ký nhận email thông báo;

  Đánh giá và phân tích thị trường, khách hàng, dịch vụ của TQ WULING Việt Nam

  Các nội dung khác mà TQ WULING Việt Nam được phép sử dụng nhưng không trái với quy định của pháp luật.

  3. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN

  Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng cho cá nhân/tổ chức sau: nhân viên, cán bộ, đại lý, nhà cung cấp hoặc nhà thầu phụ nào khi thấy cần thiết hợp lý cho các mục đích được nêu trong chính sách này.

  Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng cho bất kỳ thành viên nào trong nhóm các công ty của chúng tôi (nghĩa là các công ty con của chúng tôi, công ty mẹ của chúng tôi và tất cả các công ty con của nó) khi thấy cần thiết hợp lý cho các mục đích được nêu trong chính sách này.

  Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng đến mức độ mà:

  + Chúng tôi được yêu cầu phải làm như vậy theo pháp luật; hoặc thông tin có liên quan đến bất kỳ thủ tục pháp lý nào đang hoặc có thể diễn ra trong tương lai;

  + Thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các quyền hợp pháp của chúng tôi (bao gồm việc cung cấp thông tin cho người khác với mục đích phòng chống gian lận và giảm rủi ro tín dụng);

  + Cho người mua (hoặc người mua tiềm năng) của bất kỳ doanh nghiệp hoặc tài sản nào mà chúng tôi đang (hoặc dự tính) bán; và

  + Cho bất kỳ ai mà chúng tôi khá tin tưởng có thể nộp đơn lên một tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền khác để yêu cầu tiết lộ về thông tin cá nhân đó theo quan điểm hợp lý của chúng tôi, nơi tòa án hoặc cơ quan này hầu như sẽ có khả năng ra lệnh tiết lộ thông tin cá nhân đó.

  Trừ khi được quy định trong chính sách này, nếu không chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba.

  4. LƯU GIỮ THÔNG TIN CÁ NHÂN

  Mục này đặt ra các chính sách và thủ tục lưu giữ dữ liệu của chúng tôi, chúng được thiết kế nhằm giúp đảm bảo rằng chúng tôi tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của mình về việc lưu giữ và xóa bỏ thông tin cá nhân.

  Thông tin cá nhân mà chúng tôi xử lý cho bất kỳ mục đích hoặc các mục đích nào đều sẽ không được giữ lại lâu hơn cần thiết cho mục đích đó hoặc các mục đích đó.

  5. CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN

  Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp phòng ngừa hợp lý về mặt kỹ thuật và tổ chức để ngăn chặn thất thoát, lạm dụng hoặc thay đổi thông tin cá nhân của khách hàng.

  Chúng tôi sẽ lưu trữ tất cả thông tin cá nhân mà khách hàng cung cấp trên các máy chủ (được bảo vệ bằng mật khẩu và tường lửa) bảo mật của chúng tôi.

  Bạn chấp nhận rằng việc chuyển giao thông tin qua internet vốn không an toàn và chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật của dữ liệu được gửi qua internet.

  6. SỬ DỤNG THÔNG TIN ĐƯỢC LƯU TRỮ TRONG TRÌNH DUYỆT (COOKIES)

  Cookies là thông tin được lưu trữ trong trình duyệt của máy tính hoặc các thiết bị điện tử khác của khách hàng Cookies được khởi tạo khi khách hàng truy cập vào trang thông tin điện tử có sử dụng cookies. Thông tin được thu thập từ các cookies này (bao gồm nhưng không hạn chế: địa chỉ Internet (IP) của khách hàng (và tên miền), phần mềm lướt trang thông tin điện tử, các loại và cấu hình của công cụ lướt trang thông tin điện tử của quý khách, các thiết lập về ngôn ngữ, vị trí địa lý, hệ điều hành, trang thông tin điện tử tham khảo, các trang thông tin điện tử và nội dung đã xem, cùng với thời gian truy cập) sẽ được dùng để tổng hợp thống kê số lượt người truy cập và tham khảo trang thông tin điện tử của chúng tôi. Các thống kê đó sẽ giúp chúng tôi hiểu là chúng tôi cần làm gì để cải thiện trải nghiệm của khách hàng với trang thông tin điện tử này. Những thông tin của cookies được thu thập ẩn danh và không mang tính chất cá nhân. Chúng tôi chỉ sử dụng dữ liệu này cho việc nâng cấp và điều chỉnh trang thông tin điện tử. Cookies cũng giúp cho trang thông tin điện tử của chúng tôi ghi nhận lại phần truy cập của khách hàng cũng như các thứ tự ưu tiên, đồng thời điều chỉnh trang thông tin điện tử cho phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Cookies quảng cáo cho phép chúng tôi cung cấp những mẫu quảng cáo trên các trang thông tin điện tử của mình phù hợp hơn, ví dụ như bằng việc chọn mẫu quảng cáo dựa vào sự quan tâm dành cho khách hàng, hoặc chặn lại các mẫu quảng cáo có cùng nội dung liên tục gửi đến khách hàng.

  Hầu hết các trình duyệt trang thông tin điện tử tự động chấp nhận Cookies. Nếu không muốn nhận các tập tin cookies này, khách hàng có thể cài đặt từ chối nhận cookies khi thiết lập trình duyệt trang thông tin điện tử. Tuy nhiên, khách hàng sẽ không thể sử dụng được toàn bộ các phần, các tính năng của trang thông tin điện tử của chúng tôi cũng như một số chức năng có thể hoạt động không chính xác.

  7. KẾT NỐI BÊN NGOÀI

  Một vài phần của trang thông tin điện tử này có thể liên kết tới các trang thông tin điện tử của bên thứ ba, tuy nhiên, Cam kết bảo mật này không kiểm soát các trang thông tin điện tử của bên thứ ba đó. Khách hàng vui lòng xem xét nội dung Cam kết bảo mật của các trang được kết nối trước khi sử dụng dịch vụ và/hoặc cung cấp thông tin cá nhân cho các trang của bên thứ ba đó.

  8. QUYỀN SỬA ĐỔI

  Chúng tôi có thể cập nhật chính sách này bất cứ lúc nào bằng việc công bố một phiên bản mới trên website của mình. Chúng tôi có thể thông báo cho bạn về những thay đổi trong chính sách này bằng email hoặc thông qua hệ thống nhắn tin riêng trên website của chúng tôi.

  9. THÔNG TIN LIÊN HỆ

  Nếu khách hàng có thắc mắc liên quan đến bất kỳ phần nào của Trang cam kết bảo mật này hoặc muốn biết thêm thông tin về việc thực hiện bảo mật thông tin, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi:

  Email: tcsv.socialmedia@tanchonggroup.com

  Số điện thoại: 1800 9018